Поверителност

Поверителност

ДИГИТАЛ ПЛЮС ЕООД счита за своя първостепенна задача да опази по възможно най-сигурен начин поверителността на получената от вас лична и бизнес информация. Ние знаем как огромното и вълнуващо разрастване на Интернет и всички видове услуги online предизвикват допълнителна, и то основателна тревога за потребителите по отношение на наличната информацията за тях и искаме да бъдете уверени, че във всяка от нашите Интернет дейности ние винаги имаме предвид този наш ангажимент.

ДИГИТАЛ ПЛЮС ЕООД предприема всички необходими мерки, за да защити всяка поверителна информация, докато вие сте с нас online. Винаги когато ни предоставяте деликатни лични или бизнес сведения - демографска информация, номер на кредитна карта при покупка и др. - ние винаги я защитаваме чрез кодиране. Не пропускаме да вземем строги мерки за защита и на предоставената ни за архив / съхранение лична или бизнес информация.
Ние не предоставяме, никаква лична или бизнес информация на трети лица или фирми, без вашата изрична молба и разрешение. Възможно е обаче, да предоставим вашето име и адрес на трети лица, които ДИГИТАЛ ПЛЮС ЕООД ползва за осигуряване на определени услуги - например фирми за превоз и доставка, в случай, че сте пожелали да ви изпратим нещо.

Вашите данни са защитени и цялата комуникация с нашият уеб сайт е криптирана!

Авторски права © 2004 - 2021. ДИГИТАЛ ПЛЮС ЕООД, гр. София.
Всички права са запазени.